• slide06.jpg
  • slide01.jpg
  • slide08.jpg
  • slide07.jpg

Lars Braüner

Håndværkeren og Pædagogen

Lars har en bred faglig baggrund for sit arbejde som teknisk audiolog. Han har en håndværks-teknisk baggrund fra da han i 1993 blev uddannet elektromekaniker. Det håndværksmæssige er siden blevet suppleret med en uddannelse som socialpædagog fra Peter Sabroe Seminariet i Århus i 2001. Pædagoguddannelsen har han anvendt på forskellige socialpædagogiske arbejdspladser, blandt andet med voksne med forskellige kommunikative handicaps.
 

Audiologiassistenten og det hørepædagogiske

 

Fra 2005 har Lars gennemført grundskoleforløbet til audiologiassistentuddanelsen og senere selve uddannelsen til audiologiassistent. Sideløbende hermed har Lars vikarieret som Hørepædagog og studeret fagmoduler inden for den pædagogisk diplomuddannelse (PD) som hørepædagog.

Den viden og kendskab til teknologi, som Lars har, gennem sin baggrund, giver et godt grundlag for arbejdet som teknisk audiolog. Den pædagogiske erfaring kommer til udtryk i mødet med den enkelte person, hvor en positiv og lyttende tilgang er i højsæde. ”Jeg lægger vægt på tid til at sætte mig ind i de udfordringer, den enkelte kan opleve med sin hørenedsættelse.” Der ligger en række vigtige elementer i at rådgive mennesker omkring deres hørelse – en kombination af teknisk viden samt indlevelse og kommunikation. ”Her oplever jeg, at vejene i mine tidligere jobs går op i en højere helhed”.

 

Teknisk audiolog

 

Fra oktober 2011 har Lars arbejdet som daglig leder ved Spalding hørecenter i Skive. Det var i mødet med Jacob Spalding, at ideen om i fællesskab at oprette et hørecenter i Struer opstod. Det førte senere til åbningen af Vestjyllands Hørecenter i maj 2012.

Senere i August 2013 åbnede vi en satellit afdeling i Holstebro. Senest har vi også åbnet en Satellit afdeling på I C Chr alle 8 i Ringkøbing i Januar 2014.

 
         
   
   
KONXION A/S